Contact Auto Reis Rechtsbijstand Opstal Inboedel Aansprakelijkheid Ongevallen Post

Goed om te weten over rechtsbijstand...

Soms ontstaat er een probleem waar je juridische hulp bij nodig hebt. Bijvoorbeeld met je werkgever, de gemeente, een ziekenhuis of een winkel. Met een rechtsbijstandverzekering sta je sterker. Een rechtsbijstandverzekeraar kan je in veel gevallen met raad en daad bijstaan. Hieronder lees je hoe dat gaat. De rechtsbijstandverzekeringen die je via Het Vermogenshuys kunt afsluiten hebben allemaal een goede dekking voor verschillende situaties.

Wanneer wordt je geholpen?

Je kunt rechtsbijstand krijgen als er sprake is van een juridisch geschil. Je wilt hulp om het geschil op te lossen. Daar helpt een rechtsbijstandverzekeraar je bij. Voordat een situatie een geschil wordt, kun je er vaak al terecht voor advies.

Als je een partner en thuiswonende of studerende kinderen hebt dan zijn die meeverzekerd.

Wat dekt de verzekering niet?

Geschillen die al ontstaan zijn voordat de verzekering is afgesloten worden niet gedekt. Je verzekert je dus alleen voor problemen die je nu nog niet kunt voorzien. Vaak is in de eerste paar maanden van je polis nog niet alles gedekt. Dat wordt de wachttermijn genoemd.

Bepaalde soorten geschillen worden vaak niet of maar beperkt gedekt. Bijvoorbeeld als het geschil gaat over je eigen betalingsachterstanden of schulden. Of over belastingzaken of vermogensbeheer. En in de meeste gevallen ben je niet gedekt voor strafrechtzaken die tegen je aangespannen zijn.

Ook echtscheidingszaken worden meestal niet vergoed. Een aantal verzekeraars vergoedt wel mediation. Dan probeer je er met een onafhankelijk mediator aan tafel samen uit te komen, zonder er een juridisch geschil van te maken.

Wie helpt je?

Bij een geschil neem je eerst contact op met je rechtsbijstandverzekeraar. Die helpt je dan verder. Daarvoor zetten ze hun eigen juridisch specialisten in. Bij een rechtsbijstand verzekeraar werken heel veel juristen. Daardoor kunnen ze zich op veel terreinen specialiseren en krijg je zo een expert voor jouw zaak. In bepaalde gevallen kun je je eigen advocaat kiezen. Maar lang niet alle geschillen leiden tot een rechtszaak. Vaak kan een probleem in overleg worden opgelost. De inzet van een rechtsbijstand jurist helpt daar dan zeker bij.

Advies over een geschil

Je kunt een geschil aanmelden bij je rechtsbijstandverzekeraar. Je beschrijft dan wat er aan de hand is en voegt documenten toe. Het Vermogenshuys kan je daar bij helpen. De verzekeraar beoordeelt dan eerst of het geschil gedekt wordt. Bij twijfel wordt soms een deskundige ingeschakeld. Als je in aanmerking komt voor rechtsbijstand, dan wordt een schriftelijk advies uitgebracht. Daarin staat onder andere of de verzekeraar denkt dat de zaak kans van slagen heeft. Als dat zo is, dan gaat de verzekeraar er mee aan de slag.

Aanpak van een geschil

Veel problemen zijn op te lossen zonder naar de rechter te stappen. Dat gaat je rechtsbijstandverzekeraar eerst proberen, bijvoorbeeld door te onderhandelen. Soms is een brief of een telefoontje al genoeg. Om tafel gaan met degene met wie je een geschil hebt, onder begeleiding van een onafhankelijk mediator, kan de zaak ook oplossen. Soms vergoedt de verzekeraar jouw schade, dat heet afkopen. Dat kan voor de verzekeraar goedkoper zijn dan het behandelen van je geschil. Als het niet lukt om de zaak zonder een rechter op te lossen, dan kan de verzekeraar een gerechtelijke procedure starten.